Vraag & antwoord

Heeft u vragen over glas of het onderhoud daarvan? Meer weten over ventilatie? Op deze pagina vindt u de antwoorden!

In ons pas geschilderde houtwerk ontstaan plaatselijk kleine blaasjes, hoe kan dat ? open

Blaarvorming bij pas uitgevoerd schilderwerk komt regelmatig voor bij grofporige houtsoorten. Dit is onafhankelijk van het merk verf. Vooral alkyds en met name hoogglans en trager drogende producten zijn hiervoor gevoelig. In het bijzonder bij het schilderen van meranti, maar ook bij bijvoorbeeld merbau kunnen blaasjes ontstaan. Oorzaak is de aanwezigheid van lucht in het hout. Ook bij wormgaatjes kunnen zich kleine blaren manifesteren.

Uw schilder heeft gelijk. Als lucht niet uit de ondergrond kan ontsnappen en opgesloten raakt onder de pas aangebrachte verffilm en de lucht wordt vervolgens warm, dan zal deze lucht gaan uitzetten en zullen luchtbelletjes (luchtblaren) ontstaan. Wat daarom altijd moet worden voorkomen, is dat er wordt geschilderd in de volle zon of voor de zon uit! De zon zal namelijk een snelle oppervlaktedroging geven en daardoor zal ingesloten lucht niet meer de kans krijgen om te ontsnappen. Het beste is daarom bij zonnig weer achter de zon aan te schilderen, zeker bij grofporig hout.

Warmteblaren
blaasjesNiet alleen tijdens het aanbrengen van verf bij warme, zomerse dagen kunnen zich problemen manifesteren ten aanzien van blaarvorming, ook bij minder warm weer kan dit het geval zijn. Bij een vlotte weersomslag kunnen dan ook warmteblaren ontstaan. Als de temperatuur van het geveltimmerwerk bijvoorbeeld zo’n 5 graden Ceslius is en het wordt na het schilderen warmer, dan kunnen zelfs kleine blaren ontstaan bij een temperatuur van 10 tot 15 graden Celsius.

De lucht in de poriën zet uit met blaarvorming tot gevolg. Bij donker dekkend of bij transparant schilderwerk op donker hout kan de zonbelasting nog eens een extra nadelige invloed hebben. In sommige gevallen kunnen dergelijke blaren, na het wegvallen van de druk, wegtrekken en kan de verffilm zich (min of meer vacuüm) vastzetten op de ondergrond. Helaas blijven ze echter vaak zichtbaar.

Oplosmiddel
Ook kan resterend oplosmiddel in de pas aangebrachte verflagen, dat om welke reden dan ook moeilijk kan verdampen als het droogproces in een vergevorderd stadium is, blaarvorming veroorzaken. In dat geval is er aan het verfoppervlak al min of meer een afsluitend huidje ontstaan.

Door (oplosmiddel)dampdruk en onder invloed van warmte zal hierdoor druk ontstaan in de verflaag. Hierdoor ontstaan oplosmiddeldamp blaren. Deze blaren kunnen oplopen tot een doorsnede van ongeveer 1 tot 3 cm. Bij felle zonnestraling in combinatie met eventueel wind, zal dampspanning ontstaan waardoor het verfhuidje bolvormig wordt opgelicht.

Men noemt dit fenomeen oplosmiddel- of solventretentie. Tijdens het droogproces wordt onder bepaalde omstandigheden een oppervlaktehuidje gevormd, een velletje. Resterend, nog in de verse verflaag aanwezig, oplosmiddel wil desondanks verdampen en veroorzaakt door interne dampdruk ter plaatse van het reeds aangedroogd verfoppervlak blaarvorming, belletjes of blaasjes.

Grootte
De blaasjes kunnen daarbij variëren in grootte van een speldenknop tot rijksdaalder. Ook hier kunnen de blaren, na het wegvallen van de druk, wegtrekken en kan de verffilm zich (min of meer vacuüm) vastzetten op de ondergrond. Ze blijven echter vaak min of meer zichtbaar. Omdat de blaren bij genoemd probleem een doorsnee hebben van maximaal zo’n 3 tot 4 mm, ligt het echter eerder voor de hand dat het hier gaat om zogenoemde warmteblaren, waarbij lucht in poriën van de ondergrond uitzet en blaasjes in de verflaag vormen. Esthetisch zijn de blaren niet fraai. Advies is, daar waar de blaren voorkomen, na voldoende droogtijd licht schuren en overschilderen.

Na loop van tijd vergeelt mijn schilderwerk, kan dat ? open

Ja, dat kan. 
Elke verf is opgebouwd uit vier hoofdbestanddelen: bindmiddel, pigment, hulpstof en oplosmiddel. 
Het bindmiddel zorgt voor een goede samenvoeging van de pigmenten met de vulstoffen en van de verf met de ondergrond. Het type bindmiddel bepaalt grotendeels de eigenschappen en duurzaamheid van de verf.
 Pigmenten en vulstoffen zorgen voor de kleur en dekkracht van de verf. 
Oplosmiddelen zorgen ervoor dat een verf vloeibaar genoeg wordt zodat deze verwerkt kan worden, waarna ze uit de verf verdampen.
 Afhankelijk van het bindmiddel en de pigmenten kan een verf meer of minder vergelen. Zo heeft het alkydhars bindmiddel de eigenschap te vergelen bij een tekort aan zonlicht. Deze vergeling wordt veroorzaakt door een reactie van het bindmiddel.
 Het alkydhars bindmiddel is samengesteld uit een olie, een alcohol en een zuur.

Er bestaan verschillende typen oliën, zoals lijnolie, sojaolie, en standolie. Deze worden vormen al zeer lange tijd de basis voor verf, en nieuwe alkydharsverven worden nog steeds op basis van deze oliën ontwikkeld. Het alkydhars bindmiddel heeft een gelige kleur.
 Als zuur wordt doorgaans linoleenzuur toegepast. Dit zuur is de veroorzaker van de vergeling van de verf. Omdat het percentage zuur per type bindmiddel kan verschillen zal dus ook de snelheid van het vergelen per product of verfmerk verschillen. Verschillende alkydharsverven worden namelijk gemaakt met diverse bindmiddelen.
 Vergeling gebeurt met name op plaatsen waar daglicht niet of nauwelijks komt, zoals binnenkanten van kastdeuren, in sponningen en op vensterbanken onder bloemenvazen, vandaar de term donkervergeling.

Zolang er voldoende daglicht de verf bereikt, zal vergeling minder optreden. De vergeling is beperkt te herstellen door de verf alsnog bloot te stellen aan daglicht, zoals bijvoorbeeld vensterbanken waar een bloemenvaas verplaatst wordt. Deze plaats is voor het verplaatsen zeer geel, en zal langzaam door het daglicht weer lichter worden. De vergeling zal echter nooit volledig verdwijnen.
 In tegenstelling tot het alkydhars bindmiddel is het acrylaat bindmiddel melkachtig van kleur. Dit bindmiddel wordt gebruikt in de meeste watergedragen verven en muurverven. Deze producten hebben vrijwel geen last van donkervergeling.

Wat zijn de werktijden bij Van Slooten Schilderwerken ? open

De werktijden zoals deze standaard gehanteerd worden zijn :

Maandag t/m donderdag van 7.30u tot 16.30u
Vrijdag van 7.30u tot 12.15u

Moet ik thuis blijven als u bij mij komt schilderen ? open

Nee, dit hoeft niet. U kunt uw sleutel aan ons geven en wij gaan gewoon aan het werk. U kunt zelfs op vakantie gaan terwijl wij ervoor zorgen dat uw huis keurig in de verf staat als u terug komt. Wilt u er liever bij zijn als de werkzaamheden worden uitgevoerd, dan is dat uiteraard geen probleem. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en ruimen iedere dag alles zo veel mogelijk op.

Wat hoort er bij het binnen- en wat bij het buitenschilderwerk ? open

Naar buiten draaiende ramen/deuren: De boven-, onder- en voor zijde van de ramen en deuren behoren bij het buitenschilderwerk. De kopsekant van de ramen en deuren aan de scharnierzijde behoren bij het binnenschilderwerk.

Naar binnen draaiende ramen/deuren: De boven-, onder- en voor zijde van de ramen en deuren behoren bij het binnenschilderwerk. De kopsekant van de ramen en deuren aan de scharnierzijde behoren bij het buitenschilderwerk.